Galata Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi

GALATA MEVLEVİHANESİ İstanbul’da Galata semtinde kurulan ilk Mevlevi tekkesi. İstanbul’un ele geçirilmesinden kısa bir zaman sonra 1491 yılında İskender Paşa tarafından kuruldu. 1765’te büyük bir yangın geçiren mevlevihane, Şeyh Galib’in postnisin olmasından sonra ve onun başvurusu üzerine 3. Selim’in emriye 1791 yılında onarıldı. Şeyh Galib’in verdiği derslere ve yaptığı söyleşilere padişahın da katılması tekkenin ününü artırdı. Şeyh Galib’den sonra pek çok ozan ve musiki üstadı bu tekkede postnişin oldu. Tekke cumhuriyet döneminde bütün tekke ve zaviyelerle birlikte kapatıldı.


Advertisement

Yorum yazın