Galatasaray Lisesi Tarihçesi

Galatasaray Lisesi Tarihçesi

GALATASARAY LİSESİ İstanbul’da Beyoğlu semtinde devlet lisesi. Türkiye’de Batılı anlamda kurulan ilk lisedir (1868). Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezisinden dönüşünde çıkarılan kuruluş fermanında okulun adı Galatasaray Mektebi Sultanisi olarak belirlendi. Fransızca ve Türkçe öğretim yapacak okula Müslüman ve azınlık tüm Osmanlı vatandaşlarının çocukları alınabilecekti. Hıristiyan çocuklarının bu yolla Müslüman yapılacağı kuşkusuyla papa ve Rum patriği, Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlar’ı çocuklarını bu okula vermeyi yasakladılar. Hahambaşı ve şeyhülislam da öngörülen karma öğretime karşı çıktılar. Hatta Namık Kemal bile Londra’da çıkardığı Hürriyet gazetesinde okul aleyhinde yayın yaptı. Bütün bunlara karşın okul 341 öğrenci ile öğretime başladı, ertesi yıl öğrenci sayısı 640’a yükseldi. Başlangıçta beş sınıflık lise bölümü ile öğretime başlayan okul, sonra orta ve ilk bölümlerin eklenmesiyle 12 yıla çıkarıldı.

Galatasaray Lisesi’ne gerek yatılı gerekse gündüzlü öğrenci alınıyordu. Türkçe ve Fransızca’dan sınav vererek okulu bitirenlere “Mektebi Sultani” diploması verilirdi. Yalnız birinden sınav verebilenler ancak ehliyetname alırlardı. İlk mezunlarını 1871 yılında veren Galatasaray Lisesi açılışının 100. yılında 4714 öğrenciye diploma vermiş bulunuyordu.

Galatasaray Sultanisi adı Cumhuriyet’in ilanından sonra Galatasaray Lisesi’ne çevrildi. I967’ye kadar yalnız erkek öğrenci alınan okula bu tarihten sonra kız öğrenci de alınmaya başlandı. Nisan 1992’de İstanbul’u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile Galatasaray Üniversitesi kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.


Advertisement

Yorum yazın