Gama Kamera Nedir

Gama Kamera Nedir
GAMMA KAMERA önceden radyoaktif izotop verilen bir organın resmini gamma ışınları kullanarak çekmeye yarayan aygıt. Bu işlem için organizmaya önceden radyoaktif bir madde sokulur. Söz konusu madde incelenecek organa (beyin, karaciğer, akciğer, böbrek) yerleştirildikten sonra gammakamera resmi çekilecek organa yöneltilir. Kameranın üzerinde büyük bir sodyumiyodür billuru, birçok fotomültiplika-tör bir osiloskop ekranı ve bunları koordine eden bir elektronik devre bulunur. Görüntü ekranda belirince resmi çekilir. Gammakamera tiroit, dalak, karaciğer, akciğer ve beyindeki urların yerini ve büyüklüğünü ortaya çıkarmada işe yarar. Gammakamera yapılan muayene birkaç dakika sürer.


Advertisement

Yorum yazın