Gamma Globülin Nedir

Gamma Globülin Nedir

GAMMAGLOBÜLİN kan plazmasına özgü protein. Molekül ağırlığı yüksek bir proteindir ve bağışıklıkta en önemli rolü oynayan antikorların dayanağıdır. Kandaki globülinler içinde elektroforezde en yavaş yürüyen globülinler bunlardır. Bağışıklıkta rol oynamalarından ötürü gammaglobulinlere immUnoglobülin de denir ve bunların G, A, M, D ve E tipleri olmak üzere beş tipi vardır. Ticari alanda hazırlanan G tipi gammoglobülin, kızamık, suçiçeği, hepatit gibi hastalıklardan korunmada kullanılmaktadır.


Advertisement

Yorum yazın