Ganj Nehri Nerededir

Ganj Nehri Nerededir

GANJ Hindistan’da ırmak. Uzunluğu 3.090 km., Kuzey Hindistan’ın sularını toplayan Ganj’ın su toplama alanı 2.165.000 km.!’yi bulur (aşağı yukarı Türkiye’nin yüzölçümünün üç katı.)

Ganj 4.000 m. yükseklerde Orta Himalaya’dan doğar, Sivalik Dağla-rı’nın dar boğazlardan geçerek Hardvar Odası’na iner. Bundan sonra yükseltisi 300 m.’yi geçmeyen 2.800 kilometrelik bir alanda akar. Sonra sıra ile Kannıır, Allahabad, Benates ve Patna’dan geçer. Allahabad yakınlarında soldan Jamna’yı alır ve burada genişliği i km.’ye yaklaşır. Ganj’ın Brahmaputra ile karıştığı delta Bengai Körfezi’ne 350 km. kala başlar ve yaklaşık olarak 80.000 km.”lik bir alan kaplar. Bunun bir bölümü Bangladeş toprakları üzerindedir. Ganj, Hindistan’ın kutsal ırmağıdır. Kaynakları ve yolu üstündeki birçok kent (ör. Benares) ziyaret yeridir. Suladığı alanda yüz milyonlarca insan yaşar.


Advertisement

Yorum yazın