Garip Şiir Akımı Nedir

Garip Şiir Akımı Nedir

GARİP ŞİİR AKIMI Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday’ın 1936-1941 yılları arasında dergilerde ve 1941’de Garip adıyla yayımladıkları şiir kitabında öne sürdükleri, geleneksel biçimlere ve alışılmış konulara karşı çıkan şiir anlayışı. Günlük yaşantıyı, rastgele izlenimleri konuşma dilinin rahatlığı içinde veren bu ölçüsüz (vezinsiz), uyaksız (kafiyesiz) şiirler önceleri oldukça yadırgandı. Garipçi-ler’in bu yeni ve öncü sanat anlayışı, şiirde alışılmış kuralların dışına çıkışı, biçim ve dil yeniliği, yaşanan olaylara bağlılığı Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin gibi eleştirmenlerce desteklenirken Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç gibi gelenekçi şiirin temsilcilerince şiddetle yerildiler. Garipçiler. özellikle 1940-1955 dönemi
Türk şiirini etkilediler. Yeni Türk şiirinde Garipçiler ya da Birinci Yeni diye adlandırılan akım buradan doğdu.


Advertisement

Yorum yazın