Gaugamela Savaşı

Gaugamela Savaşı
GAVGAMELA (Gaugamela) SAVAŞI, Büyük İskender’in Pers imparatoru III. Dara ile yaptığı savaştır (İ.Ö. 331). Büyük İskender, Mısır’da savaş hazırlıkları yaptıktan sonra Suriye üzerinden Yu-jcarı Mezopotamya’ya girdi. Arbela (Er-bil) yöresinde Gavgamela ovasında Pers ordusuyla karşılaştı. Yapılan savaşta her zamanki taktiğini kullandı. Sağ kanattaki atlı birlikleriyle saldırıya geçti. Düşman hatlarını yararak merkezde bulunan III. Dara’nın üzerine yürüdü. Pers hükümdarı kaçmak çorunda kaldı. Ordusu büyük bir bozguna uğradı. İskender, bir zafer daha kazandı ve ordusu tarafından Asya kralı ilân edildi. Babil, Sus ve Persepolis gibi başkent olan şehirler İskender’in eline geçti.


Advertisement

Yorum yazın