Gazel Nedir

GAZEL, divan edebiyatı şiirinde çok kullanılmış olan en az beş, en çok on beş beyitlik bir nazım şeklidir. Gazelde ilk beyitin mısraları birbirleriyle, sonraki beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle kafiyelidir, »irinci beyitten sonraki beyitlerin birinci mısraları kafiyesizdir. Gazelin konusu, şairin inanç ve tutumuna göre değişir. Şair, gazelin son beytinde mahlasını, yani şairlikteki takma adını kullanır. Onun için son beyite mahlas beyti denir.


Advertisement

Yorum yazın