Gazel Nedir

Gazel Nedir

GAZEL divan edebiyatında en az beş, en çok on beş beyitten oluşan çok az kullanılmış bir nazım biçimi, ilk beyitin dizeleri birbiriyle, öbür beyitlerin ikinci dizeleri de hep ilk beyitle uyaklıdır, önce Arap edebiyatında bulunan gazel oradan İranlılar’a, daha sonra da Türkler’e geçmiştir. Gazel sözcüğü Arapça’da “Kadınlar ve güzel şeyler üstüne söylenmiş deyiş” anlamına gelir. Gazelin diğer divan şiiri biçimlerinden farklı bir özelliği de baştan sona kadar hep aynı konuyu işlememesidir. Gazelin son beytinde şair kimliğini belirtir.


Advertisement

Yorum yazın