Gazete Nedir

GAZETE, ülkede ve dünyada politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda en yeni haberleri ve gerekli bilgileri vermek için her gün veya belirli zamanlarda çıkarılan büyükçe boyutlu yayınlara denir.

ilk gazete Roma’da Sesar zamanında çıkmıştı. El ile yazılıyor, meydanlara ve sokak başlarına asılıyordu. XVI. yüzyılda Venedik’te el yazması bir duvar gazetesi çıkarıldı. Bugünkü anlamda gazete XVII. yüzyılda Strasburg ve £>gs-burg’da (Augsburg) yayımlandı. Türkiye’de ilk Türkçe gazete, II. Mahmut’un emriyle Takvimi Vakayı adıyla çıktı (1831). ikinci.Türkçe gazete ise 1840’ta çıkan Ceride-i Havadis’tir.


Advertisement

Yorum yazın