Gazete Nedir

Gazete Nedir
GAZETE siyasal, bilimsel, ekonomik, edebi vb. haberleri vermek üzere her gün yayınlanan büyük boy sayfalar halindeki basılı kağıt. Bugünkü anlamda gazete 18. yüzyılda bazı Avrupa kentlerinde yayınlanmaya başlamıştır. Türkiye’de ilk gazete Sultan 2. Mahmut’un emriyle yayımlanan Takvim-i Vekayi’dir. Bu resmi gazeteden sonra yarı resmi Ceride-i Havadis gazetesi çıkarılmıştır (1839). Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete ise Şinasi ile Agah Efendi’nin ortaklaşa yayımladıkları Tercüman-ı Ahval’dir.


Advertisement

Yorum yazın