Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi

Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi

GAZNELİLER Türk kökenli bir hükümdar sülalesi (10.-12. yy). Samanoğulları’nın hizmetinde bulunan Alp Tiğin 962 yılında Gazne’yi ele geçirerek buraya yerleşti, ölünce yerine geçen Sebuk Tigin (977-999) bağımsızlığını ilan etti. Sultan Mahmut (999-1030) döneminde Gazne-iiler en güçlü Türk Devleti durumuna geldiler. Sünniliği savunan Sultan Mahmut Bağdat’taki Abbas Halifesi’nce kutsandı ve Hindistan’a on yedi sefer yaptı. Bu ülkeden yağma ederek getirdiği ganimetlerle Gazne kentini zenginleştirdi. Mahmut zamanında İmparatorluk İran’ın büyük bir bölümü ile Afganistan’ı, Pencap’ı ve Sind’in bir bölümünü kapsıyordu. Mahmut’tan sonra gelen hükümdarlar İran’ı Seiçuklular’a vermek zorunda kaldılar (1041). Daha sonraları taht kavgaları nedeniyle zayıflayan Gazneliler Afganistan’ın yerlileri Gurlular tarafından ortadan kaldırıldı (1187).


Advertisement

Yorum yazın