Gecekondu Nedir

Gecekondu Nedir

GECEKONDU yetkili makamlardan izin (ruhsat) alınmaksızın kısa sürede (genellikle bir gecede) yapılan dermaçatma bina. Binanın yapıldığı arazi de çoğu zaman gecekonduyu yapana ait değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan hızlı kentleşmenin, köyden kente göçün sonucu olarak ortaya çıktı. 1946’da çok partili döneme geçildiğinde iktidarların oy kaybetme korkusuyla gecekondu yapımına göz yummaları, bu olayı daha da hızlandırdı, öncelikle devlet ve belediyeye ait arsalar üzerine yapılan gecekondular büyük kentlerin çevresini sararak gittikçe büyüdü. Belediyeler buralara zorunlu elektrik, su, otobüs gibi hizmetleri götürmek zorunda kaldılar. Devlet de zaman zaman çıkardığı yasalarla gecekonduların durumunu yasallaştırmaya çalıştı, özel mülkler üzerine yapılan gecekondular mahkeme kararlarıyla yıktırıldıysa da, yeterince normal konut sağlanamadığından gecekondu yapımı hiçbir zaman önlenemedi. Son olarak 1976 yılında çıkarılan 1990 sayılı yasa ile, hazine ve belediye arsaları üzerine yapılmış gecekondulara tapu verilmesi öngörüldü.


Advertisement

Yorum yazın