Gedik Ahmet Paşa Kimdir

Gedik Ahmet Paşa Kimdir
GEDİK AHMET PAŞA, tanınmış Osmanlı komutanı ve büyükveziridir. (Öl. 1482). Yeniçerilikten yetişti. Aslının Sırp olduğu yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında sağladığı başarılarla ün kazandı. Önce Anadolu beylerbeyliğine atandı. Akkoyunluları yenilgiye uğrattı. Karamanoğulları beyliğinin kaldırılmasında, Alâiye ve İçel’in alınmasında hizmeti görüldü. 1471 yılında vezir oldu. Mahmut Paşanın idam edilmesinden sonra büyükvezirliğe atandı (1474).

Gedik Ahmet Paşa, üç yüz gemiden oluşan bir donanma ve yetmiş bin kişilik bir ordu ile Kırım üzerine gönderildi. Cenevizlerin elinde bulunan Kefe denizden ve karadan saldırılar sonucunda üçüncü günü teslim oldu (1475). Pek çok ganimet ve tutsak alındı. Bundan sonra Azak ve Menküp ele geçirildi. Kırım hanlığı Osmanlı imparatorluğuna bağlandı. Gedik Ahmet Paşa, Işkodra seferine karşı çıktığı için, büyükvezir-likten alındı ve hapsedildi. 1478’de serbest bırakıldı. Kaptan paşalığa atandı. Yunan adaları üzerine sefere gönderildi (1479). Gedik Ahmet Paşa, Zanta, Ke-falonya ve Ayam av ra (Santamavra) a-dalarını kolayca ele geçirdi. Bir yıl sonra, İtalya kıyılarına kuvvet çıkartarak Otranto’yu kuşattı. Şiddetli bir saldırıdan sonra burasını aldı (1480). İtalya halkı korku ve heyecan içinde kaldı. Gedik Ahmet Paşa, burada bir kale yaptırdı. Amacı, Napoli’ye kadar saldırılarını sürdürmekti. Fakat, Fatih Sultan Mehmet’in ölmesi, İtalya seferinin yarıda kalmasına neden oldu. H. Bayezit, Gedik Ahmet Paşayı geri çağırdı. Şehzadeliği sırasında Gedik Ahmet Paşa ile arası açılmıştı; ona güvenemiyordu. Fakat Cem’e karşı bu tecrübeli devlet adamından yararlanmak istedi. Bursa’da yapılan savaşta yenilerek kaçan Cem’ İn yakalanması görevi Gedik Ahmet Paşaya verildi. Fakat Cem yakalanamadı. Bu yüzden Gedik Ahmet Paşadan kuşkulanıldı; kendisi hapsedildi. Cem’in ikinci kez Anadolu’ya gelişinde de Gedik Ahmet Paşa tarafından ele geçirilemedi. Artık kendisini güçlü gören II. Bayezit, Edirne’de verdiği bir ziyafetten sonra Gedik Ahmet Paşaya siyah kaftan giydirdi ve onu öldürttü. İstanbul’ da kendi adını taşıyan semtte ve Afyon’da külliyesi vardır.


Advertisement

Yorum yazın