Gen Nedir

Gen Nedir

GEN bir organizmanın gelişimi sırasında belli bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan en küçük kromozom parçası. Bu anlamda biyoloji uzmanlarının “atom”u sayılabilir. Her gen 2 biçimde (alel genler) ortaya çıkabilir, her biri karşıt bir karakter taşıyabilir (renkli-renksiz, uzun kıl-kısa kıl, kırmızı çiçek-beyaz çiçek), vb. Çoğu zaman aleller-den biri baskın (dominant), öbürü çekiniktir (resesif). Yani diploit bireylerin hepsi (A-A, A-a veya a-A formülünde olanlar) A görünümünde olacaklar, a-a formülündeki bireyler (olguların yüzde 23’i) yalnız çekinik a görünümünde olacaklardır. Bundan şu sonuç çiKar: Fenotipi (görünümü) baskın, ama genotipi (kromozom formülü) karma olan varlıklar (A-a ya da a-A) a fenotipinde yavrular oluşturabilirler. Kendilerinde belirmeyen karakterlerin taşıyıcısı olan bu döllere heterozi-got, A-A ya da a-a olanlaraysa homozigot denir.

Genlerin özellikleri üstüne yapılan araştırmalar genlerden her birinin, embriyonunun ilk gelişme evresinde özel bir enzimin oluşumunu sağladığını göstermiştir (bir gen-bir enzim formülü buradan gelir) ve oluşan canlıda ilgili karakterin gelişmesini söz konusu enzim sağlar. Bir hücrede bile enzimlerin sayısının binlerce olmasının nedeni budur.


Advertisement

Yorum yazın