Genetik Nedir

Genetik Nedir

GENETİK canlılarda soyaçekim ve kalıtım olaylarını inceleyen bilim. En başta canlılarda gözle görülen bireysel özelliklerin ana babadan yavruya geçişini belirleyen doğal yasaları inceler (Mendel Kanunları, 1865). İkinci olarak kalıtsal karakterlerin nereden ileriye geldiğini, neye dayandığını araştırır (kromozom kuramı, T. H.Morgan). ÜçüncUsü hem tıbbi amaçlarla, hem evrimi açıklama amacıyla kromozomlarda oluşan anormallikleri ve değşinimleri (mutasyon) inceler. Günümüzde genetik şifrenin bulunmuş olması ve enzimlerin aracı rolünün en ince ayrıntılarına kadar çözümlenmesi bu alanda büyük gelişmeler sağlamıştır. Böylece genetik birimler olan genlerin bir yumurtadan başlayarak bir bireyi nasıl oluşturduğu, genetikle embriyoloji arasında da bağlantı kurularak belirlenmiştir. Buna karşılık değşinimlerin nedeni henüz anlaşılmış değildir ve yeni araştırmaların konusudur.


Advertisement

Yorum yazın