Genleşme Nedir

Genleşme Nedir

GENLEŞME ısıtılan cisimlerin hacminin artması. Bütün cisimler (katı, sıvı, gaz) ısıtılınca genişler, bu genişleme her cisim için belli orandadır. Buna dayanılarak her cismin genleşme katsayısı deneylerle belirlenmiştir. Genleşmenin bilinmesi uygulamada büyük önem taşır. Elektrik telleri, demiryolu rayları çekilir ve döşenirken kullanılan tel ya da demirin genleşmesi önceden hesaplanarak boyları ona göre belirlenir. Örneğin raylar birbirine tam bitiştirilmez, yeterince aralıklı olarak uç uca eklenir. Teller de yaz kış sıcaklık değişiklikleri göz önüne alınarak gevşek olarak bağlanır.


Advertisement

Yorum yazın