Gensoru Nedir

GENSORU, açıklanması gerekli görülen bir durum hakkında milletvekilleri tarafından başbakana veya bir bakana yöneltilen ve soruşturma konusu yapılması istenebilen sorudur. Gensoru, Bakanlar Kurulu üyelerinin siyasal sorumluluğunu araştıran bir yoldur. Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. Gensoru önerisi, bir siyasî parti grubu adına veya on milletvekilinin imzasıyla verilebilir. Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınamayacağı usulüne uygun olarak Millet Meclisinde görüşülür. Gensorunun gündeme alınmasına karar verilirse, görüşme günü de belli edilir. Gensoru görüşmeleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam ?ün geçtikten sonra oylanır Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.


Advertisement

Yorum yazın