George Aiken Kimdir

George Aiken Kimdir

ABD’li siyaset adamı (Vermont’da Dummerston 1892 -?). Putney’de büyüyüp yetişti. 1912’de Putney yakınında birkaç dönüm toprak kiralayıp kısa sürede verimli bir meyve bahçesine ve fidanlığa dönüştürdü. Senatör adayı olarak katıldığı 1922 genel seçimlerini yitirdiyse de 1930’da Ver-mont Temsilciler Meclisi’ne seçildikten sonra hiçbir seçimde başarısızlığa uğramadı, 1933’te Vermont Eyalet Temsilcisi, 1935’te vali yardımcısı, 1937’de vali oldu, iki dönem süren valiliğinden sonra 1941’den 1975’e kadar senatör olarak görev yaptı. Vicdanının sesini dinleyen dürüst bir kişi olarak senatör McCarthy nin oyunlarına şiddetle karşı çıktı. Dış ilişkiler Komitesi’nde görevli bir azınlık üyesi olarak ABD’nin Vietnam Savaşı’n-dan çekilmesi için açılan kampanyanın öncülüğünü yaptı. ABD senatosunda Cumhuriyetçilerin ilerici kanadının saygın bir önderi olarak tanınır.


Advertisement

Yorum yazın