Gerçeküstücülük Nedir

Gerçeküstücülük Nedir

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK her türlü akıl, mantık, ahlak ve toplum düzenine karşı ayaklanma görüşünden yola çıkarak bilinçaltının karmaşık içgüdüsel dünyasını ön plana çıkarma amacını güden edebiyat ve sanat akımı. Freud’un psikanalizinden, Hegel’in felsefesinden yararlanan ve Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud gibi ozanları öncü sayan akımın kurucusu, bir Gerçeküstücülük Bildirgesi (1924) yayımlayan Fransız ozanı André Breton’dur. Philippe Soupault, Louis Aragon, Paul Eluard gibi ozanların da katıldığı akım iki dünya savaşı arasında ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra varlığını sürdürerek dünya sanat ve edebiyatını etkiledi.

Sanat eserinin bir istenç (irade) ürünü değil, bir rastlantı, çağrışım ve daha doğrusu bir ruhsal otomatizm ürünü olduğunu öne süren gerçeküstücülük akımı çok geçmeden resim sanatını da etki alanına aldı. André Breton’un görüşlerinden esinlenen Max Ernst yeni teknikler uygulayarak resimde gerçeküstücülüğü başlattı. Gerçeküstücü ressamlar gerçeğin kopyasından vazgeçerek sanrılı ve düşsel imgeleri, kişinin içgüdüsel dünyasını tuvallerde canlandırmaya giriştiler.
André Breton’un 1966’da ölümüyle örgülü gerçeküstücülük dağılmasına karşın akım yeni kişi ve anlayışlarla varlığını günümüzde de sürdürmektedir.


Advertisement

Yorum yazın