Gergeden Nedir

Gergeden Nedir

GERGEDAN sıcak ülkelerde yaşayan, alnında bir ya da iki boynuzu bulunan tek parmaklı memeli hayvan. Otla beslenir, ayaklarındaki Uç parmağın üçü de toynaklı olup, derisi de çok kalındır. Kara gergedanının yüksekliği 1.70 metreyi, uzunluğu 3.50 metreyi bulur. Üzerindeki asalakları yemek için gergedanın üstüne bir sürü kuş tüner. Beyaz bir çamura bulandığı için ak gergedan denen gergedan türü daha iridir: (2 m. yükseklik, 5 m. uzunluk), burnunun üstündeki boynuzunun uzunluğu bazılarında 1.57 metreye varır. Bunlar Afrika gergedanlarıdır. Hindistan, Endonezya ve Malezya’da da birtakım gergedan türleri yaşar, ancak aşın avlanmaları yüzünden bunların soyu tükenmek üzeredir.


Advertisement

Yorum yazın