Gericilik Nedir

Gericilik Nedir

GERİCİLİK toplum yaşamında, düşüncede, bilim ve sanatta geçmişin özlemini duyarak yeniliklere karşı çıkma eğilimi. Kişisel açıdan her türlü tutucu davranış gericiliktir. Toplumsal açıdan siyasal eylem olarak gelenekçilik, geçmişi aşın ölçüde yüceltme gericiliktir. Dünyayı din kurallarına göre, şeriat hükümlerini geçerli kılarak yönetme istek ve eğilimi de gericiliktir. Dindar olmak, dinin kurallarına göre hareket etmek gericilik değil, ancak herkesi dinin emrettiği gibi düşünmeye çağırmak ve zorlamak (dini siyasete alet etmek, Nurculuk, Ticanilik), laiklik ilkesine karşı tutum ve davranışlar. Atatürk devrimlerine karşı her türlü direniş ve karşı çıkışlar gericiliktir.


Advertisement

Yorum yazın