Gerilla Nedir

Gerilla Nedir

GERİLLA bir ülkede düşman kuvvetlerine karşı cephede ve cephe gerisinde sivil ya da askeri küçük birliklerce girişilen savaş. Gerilla, düzenli birliklere karşı çetelerle yürütülen savaştır. İstilacı düşman kuvvetlerine karşı yürütüldüğü gibi, halka karşı bir kişinin ya da bir azınlığın diktatörlüğünü savunan ya da düşmanla işbirliği yapan kendi devlet güçlerine karşı da yapılır. 2. Dünya Savaşı’nda birçok ülkede (Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Sovyetler Birliği, Fransa, vb.) geniş kapsamlı gerilla savaşı yürütülmüştür. Gerilla savaşı özellikle istilacı düşmana karşı etkilidir ve halkın desteğini elde ettiği oranda başarılı olur.


Advertisement

Yorum yazın