Germanik Nedir

Germanik Nedir
GERMANİK Germen kabilelerinin konuştuğu diller grubu. Hint-Avrupa dil öbeğinin bir dalıdır ve başlıca Uç dil grubuna ayrılır. Kuzey grubunda İskandinav dilleri yer alır. Batı Germanik’ten İngilizce, Almanca ve Felemenkçe, bir de Frizonca (Hollanda ve Almanya’nın kuzeyinde ancak 300.000 kişinin konuştuğu bir dil) doğmuştur. Doğu Germanik’te 4-5. yüzyıllarda Roma İmparatorluğu’nu istila eden ka-vimlerin (Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, vb.) dilleri yer alır. Günümüzde ortadan kalkmış olan bu dillerden yalnız Vizigotlar’ın dili olan Gotikçe bilinmektedir. Bunun nedeni de 4. yüzyılda Gotik papazı Ulfilas’m İncil çevirisinin elde bulunmasıdır.


Advertisement

Yorum yazın