Germenler Kimdir

Germenler Kimdir

GERMENLER Güney İskandinavya’dan gelme Hint-Avrupa kökenli ulus. Tarihleri boyunca birçok kez göçlere girişmişlerdir. Germenlerin akımları Romalılar tarafından durdurularak Germanya ile sınırlandırılmıştır. İS 1-2. yüzyıllarda Germenler Orta ve Kuzey Afrika’da yerleşik duruma gelmiş, ancak siyasal ve birlik kuramamışlardır. Hepsi birbirine benzer yapıda, fakat birbirinden bağımsız kabileler olarak yaşamışlardır.


Advertisement

Yorum yazın