Germiyanoğulları Kimdir

Germiyanoğulları Kimdir

GERMİYANOGULLARI 14. yüzyılda Batı Anadolu’da beylik kurmuş bir sülaleye ve kurdukları beyliğe verilen ad. Beyliğin kurucusu Ali Şir oğlu Yakup Bey’dir. Germiyan aşireti Selçuklular zamanında Anadolu’ya gelerek Bizans sınırında Kütahya yöresine yerleşmişti. Selçuklu Devleti çökerken bütün Anadolu beylikleri gibi Germiyan Beyliği de bağımsızlığını ilan ederek, Osmanlılar’la aynı tarihlerde güçlü bir beylik durumuna geldi (1302). Ancak komşuları Karaman ve Os-manoğulları beyliğinin de güçlenmesiyle Karaman ve Osmanlı beylikleriyle çatışmak zorunda kaldı. Bir ara Osmanlılar’a kız verip akraba oldularsa da, sonunda Osmanlılar’m egemenliğine girmekten kurtulamadılar (1390). Yıldırım’ın Timur’a yenilmesinden sonra (1402), 2. Yakup Beyliği yeniden kurduysa da erkek çocuğu olmadığından ülkesini Osmanlı hükümdarı 2. Murat’a bıraktı ve onun ölümü ile Germiyan Beyliği sona erdi (1429).


Advertisement

Yorum yazın