Geviş Getiren Hayvanlar

Geviş Getiren Hayvanlar
GEVİŞGETİRENLER, omurgalı hayvanların memeliler sınıfı çiftparmaklılar grubunda bir hayvan alttakımı. Mideleri dört bölmelidir. Bitkisel besinleri çok az parçalayıp ıslatarak yutarlar. Bunlar, işkembe denilen bölümde toplanır. Oradan börkenek bölümüne geçer ve yumuşatılır. Hayvan, rahat ve güvenilir bir yerde dinlenirken geri çıkarılır; a-ğızda yeterince çiğnendikten sonra yeniden yutulur. Bunlar, bu kez de kırkbayır denilen bölmeye ve en son şirdene geçer. Şirden besinlerin iyice sindi-rildiği yerdir. Acele ile yutulanların yeniden ağıza getirilerek çiğnenmesine, gevişgetirme denir. Bu hayvanlar sığırlar, davarlar, antiloplar, geyikler ve zü-rafeler gibi familyalara ayrılır.

Gevişgetirenlerde, başparmak körelmiş, ikinci ve beşinci parmakla çok küçülmüş (yere değmez), üçüncü ve dördüncü parmaklar çok iyi gelişmiştir.


Advertisement

Yorum yazın