Girit Adası

GİRİT, Doğu Akdeniz’de, Ege denizini güneyden sınırlayan en büyük Yunan adası (8400 km5). En yüksek doruğu 2456 m. olan dağlarla kaplanmıştır. Bütün ada Akdeniz ikliminin açık etkisi altındadır. Adanın yerlilerinin (Giritli ya da Kandiyotlar diye anılır) en önemli gelir kaynaklan bağcılık ve zeytinciliktir.

Girit, Yenitaş Çağı başlarından beri insanların yaşadığı bir yerdir. İlk ahalisi Anadolu’nun eski kavimlerindendir. İ.Ö. III. ve II. bin yıllarında. Ege uygarlığının (Bak.) en önemli merkezi ve gelişip yayılma yeri idi. Bir süre Akdeniz’e egemen olan bir deniz devleti durumuna erişmişti. İ.Ö. XVII. yüzyılda, Mısır’la, ön Asya ve bu arada Anadolu ile ve Balkan yarımadasıyla canlı bir ticaret ilişkisi kurulmuştu. İ.Ö. 1400 -1200 yıllarında, Yunanistan’dan gelen Akaların ve Dorların saldırısına uğradı ve Girit uygarlık eserleri yakılıp yıkıldı. Bundan sonra, adada birlik kurulamadı ve bağımsız şehir devletleri arasında parçalandı. İ.Ö. 69 – 67 yıllarında Romalıların eline geçen ada, bu devlet ikiye bölündüğünde, Doğu Roma imparatorluğunun payına düştü. İ.S. XIII. -XVII yüzyıllarda Venedikliler, sonra Türklcr (Osmanlı imparatorluğu) adaya egemen oldular. 1913’te Yunanistan’a bağlandı.


Advertisement

Yorum yazın