Girit’in Fethi

GİRİT’İN ALINMASI, Osmanlılar duraklama döneminde uzun son sayallardan sonra bu adayı ele geçirmişlerdir (1645 – 1669). ‘ Girit adası, Türklere düşmanca davranışlarda bulunan Ve-nediklerin elinde idi. Ege denizinde ve Akdeniz’de güvenliğin sağlanabilmesi için adanın alınması gerekli görülüyordu. Görevden alınan kızlarağası Sünbül Ağa, Mekke kadılığına atanan Mehmet Efendi ile birlikte hacca gitmekte iken binmiş oldukları gemi, Malta korsanlarının ¿aldırışına uğradı. Gemide bulunan 600 kişiden ancak 60’ı kurtuldu; ö-tekiler öldürüldü. Malta korsanlan, elde ettikleri eşyanın bir bölümünü Girit valisine verdiler. Bu olay üzerine Venediklilere savaş açıldı. Yusuf Paşa komutasında 300 gemiden oluşan bir donanma ile ordu Girit’e gönderildi (1645). Hanya kalesi ve adanın büyük bir bölümü alındı. Yalnız adanın başkenti o-lan Kandiye ele geçirilemedi. Savaş uzun sürdü. Venedikliler, Yunanistan kıyılarına saldırılarda bulundular. Bozcar ada ve Limni’yi kuşatarak Çanakkale boğazını kapadılar. Büyükvezir Köprülü Mehmet Paşa (Bak.) sefere çıkarak boğazı ablukadan kurtardı. Büyükvezir Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, ordunun başında Girit’e giderek Kandiye’nin alınabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptı (1666). Kandiye iki buçuk yıl şiddetli bir kuşatmadan sonra Türklerin eline geçti. Girit adası, Osmanlı devletinin ayrıcalıklı bir eyaleti oldu.


Advertisement

Yorum yazın