Gladyatör Nedir

GLADYATÖR, eski Romalılarda halkı eğlendirmek için sirklerde birbirleriyle veya vahşî hayvanlarla dövüşenlere denirdi. Gladyatörler, özel okullarda yetiştirilirdi. Gladyatörlerin çoğu, savaşta tutsak edilen barbarlardan seçilirdi. Bunların güçlü ve sağlam olmalarına dikkat edilirdi. Roma halkı, bu kanlı ve kıyıcı gladyatör oyunlarına çok düşkündü. Bu oyunların kökü, Etrüsklere kadar çıkmakta idi. Sonraları, tanrılar adına kurban edilen insanların yerine bu oyunlar geçmiştir. Gladyatör oyunları Roma’da ilk kez î.ö. 264 yılında başladı. Ancak İS. 404 yılında yasaklandı. Gladyatörlerden biri büyük bir bıçak ve kalkanla öteki mızrak ve ağ İle silahlanırdı. Dövüşmeye çıkan gladyatörler, imparatoru ve halkı selâmlayarak, «Augustus! Şimdi, ölüme giden bu insanlar seni selâmlıyorlar» derlerdi. Bu dövüşler çok heyecanlı olurdu. Yenilen ve alta düşen gladyatör, ölümden affedilmesi için başparmağını halka uzatarak yalvarırdı. Fakat halk, çoğu zaman, yenilenin öldürülmesini isterdi, O zaman* üstün gelen gladyatör, bıçağını çekerek yenileni öldürürdü.


Advertisement

Yorum yazın