Göl Nedir

GÖL, karalar üzerindeki doğal çukurlarda toplanan su kütleleridir. Göller, denizlere, doğrudan doğruya bağlı’değildirler. Kimi çok büyük göllere deniz adı verildiği olur (Hazar gölüne Hazar denizi denildiği gibi) Denizden bir kıyı kordonu ile ayrılmış bölümler de gerçek göl değildir (denizkulağı, lagün). Göller, yeryüzünün belli özellikleri olan bölümlerinde toplanmıştır. Özelilkle anakaraların kurak iç bölgelerinde, Buzul Çağı’nda kalın iç ülke buzullarıyla kaplanmış yerlerde, buzul vadilerinde, özellikle buzyalaklarıyla uç buzultaş yığınlarının gerilerinde, karstlaşmış yörelerde. volkanik alanda, büyük ırmakların birikinti alanlarında, genç sıradağlar arasında bulunurlar. Yaklaştırma hesaplara göre, göllerin yüzölçümleri toplamı 2 500 000 km-, yani tüm karaların ci 1,8’i kadardır. Göller, yağışlarla, kendisine erişen akarsularla, kaynaklarla ve ta-bansularıyla beslenir. Kimi gollerin görünürde giderleri (ayakları) yoktur: yahut yalnız yağışlı mevsimlerde, suyunun bir bölümü gölün dışına akar. Kimisi kurak mevsimde tümüyle kurur ve yerinde türlü tuzlardan oluşan beyaz bir tortu kalır (tuzlu göl). Gerek dipten gerekse yüzeyden gideri olmayan göllerin suyu tuzludur. Gölleri inceleyen bilim dalma limnoloji ya da gölbilim denir.


Advertisement

Yorum yazın