Göller Yöresi

GÖLLER YÖRESİ, Akdeniz bölgesinin batı bölümünün iç kesimi. Batı Toroslar’ ın doğu ve batı kanatlarının birbirine yaklaştığı .ve aralarında genellikle kuzeydoğu – güneybatı, kuzey – güney ve kuzeybatı – güneydoğu doğrultulu oluklar ve göl yatakları bıraktığı bir yöredir. Başlıca göller. Acıgöl, Burdur, Eğridir. (Hoyran ile birlikte), Kovada, Beyşehir, Salda, Söğüt, Kestel, Suğla gölleridir. Göl bulunmayan oluklar, bitek ovalardır (İsparta, Yalvaç – Doğukaraağaç ovaları vb.). Göller yöresinin önemli dağları Sultan (2581 m.), Anamas (2375 m.), Dedegül, Barla (2700 m.), Davras (2635 m.) dağlarıyla Akdağ’dır.

Göller Yöresi, iklim, bitki örtüsü, ulaşım ve ekonomi bakımından Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçit alanıdır. Yazlar, yükseklik dolayısıyla ve özellikle geceleyin oldukça serin, kışlar soğuk geçer. Göller, yakın çevrelerinin iklimi üzerinde yumuşatıcı etki yapar. Yağışlar İç Anadolu ve İçbatı A-nadolu’dakinden daha boldur (500 – 700 mm., yükseklerde daha da çok). Ovalar dışında her yer orman alanıdır Ovalardan kimisi, orman – bozkır sınır basa-mağındadır (orman altsın«? yakınlarında).

Bütün Türkiye’de olduğu gibi, Göller Yöresinde de tarım, büyük çoğunluğun iş alanı, gelir ve geçim kaynağıdır Başlıca ürünler, tahıl, taze ve kuru sebze, şekerpancarı, üzüm ve türlü meyvelerdir. İsparta ve . Burdur ile yakınlarında oldukça geniş gül bahçeleri vardır. Bunların ürünlerine (gül çiçeği yaprağı) dayanılarak gülyağı fabrikaları kurulmuştur. Halıcılık, Göller yöresinin geleneksel sanatıdır. Burdur’da şeker, Keçiborlu’da kükürt, İsparta’da halı, gülyağı ve çimento fabrikaları vardır.


Advertisement

Yorum yazın