Göreme Açık Hava Müzesi Hakkında Bilgiler

GÖREME, Nevşehir Püskürük (volkanik) Platosu’nun (İncesu. Avanos, Gül-şehir, Aksaray, Yeşilhisar arasında, kuzeybatıda Ekecek dağı) kuzey aklarında, yeryüzü şekilleri ve tarih bakımından ilginç bir yöre. Hasandağı ile Erciyes dağı arasındaki irili ufaklı, eski yanardağların püskürdüğü küller ile yer yer lavların kalın katmanlar oluşturduğu plato yöresidir. Bu platodan, özellikle Kızılırmak boyuna açılan ve sellerin etkisiyle oyulmuş bulunan vadilerde, çok çeşitli biçimler almış olan binlerce peribacası vardır. Kolaylıkla kazılabilen, tüflerden oluşmuş yamaçlarda, Hıristiyanlığın ilk yayılış döneminde, yüzlerce kilise, manastır, barınak, mezar oyulmuştur. Bu yapıların hemen hepsi, dışarıdan yalın birer mağara gibi görünürlerse de, kilise ve manastırların iç bölümleri odalara ve salonlara ayrılmış,

Göreme’de, ilk barınaklar, belki çok daha eski çağlarda oyulmuştur. İç Anadolu’da oldukça soğuk geçen kış mevsimi, sıcak ve yakıcı yazlar, hiç değilse Tunç Çağı insanlarını, az çok ilkel araçlarla kazılabilen tüf yamaçlarda barınaklar oymaya itmiş olabilir. Fakat Hıristiyanlığın yayılış döneminde, bu dini benimseyenler, Romalıların baskısına karşı, buralarda gizlenmiş ve barınmış olmalıdırlar. Arapların VII. – IX. yüzyıllardaki saldırıları da bu mağaralara bir kez daha sığınmaya zorlamış olmalıdır. Kiliselerin ve manastırların çoğu, bu dönemde açılmıştır.


Advertisement

Etiketler: ,

Yorum yazın