Göz Nedir

GÖZ, insanda ve hayvanda, görme organı. Göz, küre biçimindedir; iç karanlık bir odayı ve tümüyle bir fotoğraf aygıtını andırır. Dıştan, serttabaka denilen bir doku ile kaplanmıştır. Bunun içinde, damartabaka ve en içte ağtabaka bulunur. Sonuncu katman, görme sinirinin uç bölümlerinden oluşmuştur. Göz (görme) siniri, gözyuvarımn gerisindeki bir noktadan gözün içine girmiştir. Bu noktaya «Körnokta» denir. Görüntü, gözsiniriyle beyne aktarılır. Körnokta-nın az yukarısında, görme ekseni üzerinde sarıbenek bulunur.

■ Göz. önde, büyükçe bir deliği kaplayan saydam bir katmanla’korunmuştur. Bu, biraz kabarıkçadır ve gerisinde, sıvı ve saydam bir madde ile dolu önoda ve onun gerisinde, renkli, donuk, ortası delik (gözbebeği) olan iris (diyafram görevi yapar) bulunur.

Gözbebeği, ışık Çok geldiğinde küçülür, az aydınlık yerde, açılarak büyür İrisin gerisinde, gözmerceği yer almıştır. Gözyuvarımn bir ‘madde (camsı cisim) doldurulmuştur.

Herhangi bir cisimden göze gelen ışık ışınları, önceki saydam ve boynuzsu katmandan, gerisindeki saydam sıvıdan ve gözbebeğinden geçerek gözmerceğine erişir. Mercek. ışınları.

gözün gerisindeki duyarlı sarıbenek üzerinde, keskin bir görüntü oluşturacak ölçüde kırar. Bu arada gözyuvarı da önden arkaya kısalır veya uzar.

Gözün önden arkaya, gözbebeğiyle sarıbenek arasında uzanan ekseni, gerektiğince uzayıp kısalamadığında veya öndeki saydam katman düzensizleştiğinde. görme bozuklukları baş gösterir. Bu bozukluklar, gözlük kullanarak ya da a-meliyat ile, az veya çok giderilebilir.

Gözler, burnun iki yanında ve kaşların altında, kemikler arasında, önü acık birer çukur (gözçukuru) içinde, etlerle yadlardan oluşmuş yumuşak bir ortamda korunmuştur. Gözkapakları, göz çukurunu, önden örter.


Advertisement

Yorum yazın