Gübre Nedir

GÜBRE, verimliliğini korumak veya artırmak, daha çok ürün almak için, tarlalarda ve bahçelerde, toprağa karıştırılan besindir. Gübreler doğal ve yapma gübreler olmak üzere iki türlüdür. Doğal gübreler, toprakta çürürler ve hümüs denilen besleyici bir madde o-luştururlar. Buna bitkisel toprak da denebilir. Ahırlarda biriken dışkılar (ahır gübresi), gübre şerbeti, yeşil gübre doğal gübrelerdir. XIX. yüzyıldan beri yapma gübrelerden yararlanma isteği ve olanağı gittikçe artmıştır Yapma gübrelerin çoğu toz halindedir ve suda kolaylıkla erir. Bu nedenle de, kısa sürede, bitkilerin büyüyüp gelişmesini sağlar. Yapma gübreler kalili, kireçli, azotludur. Azotlu gübreler, fabrikalarda (kimya endüstrisi), havadan sağlanan amonyak veya güherçile şeklinde elde edilir. Fosfatlı gübreler, çelik yapımında yan ürün olarak elde edilir.


Advertisement

Yorum yazın