Gülün Romanı – Roman de la Rose

Roman de la Rose (Gülün Romanı), iki bölümden meydana gelen alegorik ve didaktik fransız şiiri. 1236’ya doğru Guillaume de Lorris tarafından yazılan birinci bölüm 4 058 mısradır ve bir âşığın (bu âşık şairin kendisidir) rüyasında, bir meyve bahçesindeki gülün temsil ettiği sevgilisini elde etmek için yaptığı teşebbüsü anlatır. Bu arada karşılaştığı Acıma, Açık Yüreklilik, Güleryüz gibi yardımcılara ve Çekiştirme, Kıskançlık, Utanç, Tehlike gibi engellere de yer verilir. Bu şiir, nezaketin en ince kurallarına uygun bir Sevmek Sanatadır. Akıcı ve esnek bir üslûpla yazılmıştır ve yapmacıklarında bile bir zariflik vardır. —1275-1280 Arasında Jean de Meung tarafından kaleme alınan ikinci kısım 17 772 mısradır ve gerek ilham kaynağı, gerek üslûp bakımından birinciden çok farklıdır. Bu bir ansiklopedi ve buruk bir yergidir. Jean de Meung birinci bölümdeki çevre ve kişileri muhafaza eder, ama olayın arasına birçok nutuk serpiştirir. Meung’ün yer yer, devrin her türlü inancına saldırdığı, hattâ tanrısal hukuk teorisini bile yıkmak istediği; keşişlerin açgözlülüğüne, ahlâksızlıklarına karşı çıktığı ve daha da ileri giderek keşişlik kurumunu temelden yıkmak istediği görülür. Hattâ, Guillaume de Lorris’in dinî denebilecek bir saygıyle kutsallaştırdığı aşkı ve kadınları alaya alır. Eserde, Eskiçağın yalnız bilimi değil, panteist natüralizmi de yeniden değerlendirilmiştir. (L)


Advertisement

Yorum yazın