Gümrü Antlaşması Hakkında Bilgiler

GÜMRÜ ANTLAŞMASI, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Ermenistan arasında yapılmıştır (1920). Milli hükümetin imzaladığı ilk antlaşmadır. Birinci Dünya savaşını kazanan devletler (İtilâf devletleri), Doğu Anadolu’nun bir bölümünü. Güney Kafkasya’da kurulan Ermeni devletine vermeyi kararlaştırmışlardı. Bundan cesaret alan Ermeniler, Mondros ateşkes antlaşmasından sonra düşmanca davranışlara girişmişler, Türk topraklarına saldırılarını artırmışlardı. Sınırlarına yakın yerlerdeki Türkleri, sistemli olarak öldürüyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu durumu önlemek için Ermenistan’a savaş açmaya karar verdi. Kâzım Karabekir Paşanın komutasındaki Türk ordusu karşı saldırıya geçerek Er-menileri yenilgiye uğrattı. Kars’a ve biraz sonra da Gümrü’ye girdi. Ermeniler barış istemek zorunda kaldılar. Güm-rii antlaşması yapılarak savaşa son verildi (3 aralık 1920). Buna göre, 1878’de elimizden çıkan Kars ve çevresi, Türk-lerde kalacaktı. Sevr antlaşmasını ve Türkiye çıkarlarına uygun olmayan antlaşmaları Ermeniler kabul etmeyeceklerdi. Giimrü antlaşmasıyla Ermeniler zararsız duruma getirildi. Doğu illerimizin güvenliği sağlandı.


Advertisement

Etiketler: , ,

Yorum yazın