Güneş Nedir

GÜNEŞ. Yerden ortalama olarak 140 milyon 670 000 km. uzakta, kızgın, parlak. ışık ve ısı yayan bir gazküredir. Yarıçapı 1 392 700 km., hacmi. Dünya hacminin 333 403 katıdır. Sıcaklığı merkezde 20 milyon graddır. Bu sıcaklıkta hidrojen, helyuma dönüşür. Bundan doğan atom enerjisi. Güneş ısınını sağlar. Güneş’in yüzeyindeki .sıcaklık 5500 santigrad derecedir.

Güneş, ekseni üzerinde batıdan doğuya dogru döner. Ekvator’da bulunan bir nokta, bu dönüşü, yaklaşık 25 günde tamamlar. Ancak kutupa yakın yerlerde dönüş daha yavaştır. Bu hız değişikliği güneş lekelerinin dönüş hızıyla belirmektedir.

Lekeler. Güneş yüzeyinde baş gösteren çök büyük gaz burgaçlarıdır ve çoğu Diinya’dan kat kat daha büyüktür. Güneş lekelerinin arttığı dönemlerde, yüzeydeki ışık ve parçacık püskürmeleri de artar: bunların bir bölümü Dünya’ya da erişerek radyo dalgalarını bozar. Güneşteki çok şiddetli patlamalarda, kızgın hidrojen gazı, on binlerce kilometre yükselere fırlatılır. Taç. Güneş’i. ışınlar ve alevler şeklinde saran çok’hafif gaz kütlelerinden oluşmuştur. Bunlar. 700 000■ sıcaklıkla uzaya doğru yayılır. Taç’m altında Kromosfer denilen katman, bir alev denizidir. Buradan 10 000 km.’den daha yukarılara erişen sayısız alev sütunları yükselir. Bunun da altında ışığı Dünya’ya erişen Fotosfer katmanı bulunur. Güneş ışığı. 100 km. kadar kalınlıktaki fotosferden yayıldığından Güneş, keskin sınırlı olarak görülür.

Birçok kavmin dinlerinde Güneş’in önemlı ve kutsal bir yeri vardır. Sözgelimi eski Mısırlılar. Hititler, Mayalar, İnkalar ve Japonlar. . Güneş tanrılarına inanmışlardır.


Advertisement

Yorum yazın