Güvenoyu Nedir

GÜVEN OYU, hükümetin işe başlamasını ve iş başında kalmasını sağlar. Milletvekillerinden güven oyu alamayan bir hükümet düşer. Yeni kurulan bir hükümet, kuruluşundan sonra, bir hafta içinde, ülkeyi nasıl yöneteceğini, neler yapacağını, izleyeceği dış siyaseti bildiren bir program hazırlar. Bu program meclislerde okunur. İki gün geçtikten sonra program üzerinde görüşmeler yapılır. Görüşmelerin bitiminden bir gün sonra Millet Meclisinde oylama yapılır. Program çoğunlukla kabul edilirse, hükümet, Millet Meclisinden güven oyu almış olur. Göreve başlar. Güven oyu alamazsa yeni bir hükmet kurulur.

Başbakan, görev sırasında gerekli görürse, Bakanlar kurulunda görüştükten sonra, Millet Meclisinden güven oyu isteyebilir. Güven isteği, Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez. Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz. Güven isteği, ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile geri çevrilebilir. Güven oyu alamayan hükümet istifa eder.


Advertisement

Yorum yazın