Güzel Sanatlar Nedir

GÜZEL SANATLAR, insanda heyecan uyandıran ve hayranlık duygusu yaratan edebiyat, şiir, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro, dans ve sinema gibi sanatlardır. İnsanlar, Tarihöncesi çağlardan beri güzel sanatlarla uğraşmışlardır. Mağara duvarlarına yapılan resimler, bugün de etkili olmaktadır. Eskiçağ’ da, güzel sanatlarda büyük bir ilerleme görülmüştür. Tanrılar için yapılan heykeller ve tapınaklarda her yönüyle erişilmesi güç bir başarı sağlanmıştır. Güzel sanatlar, özellikle Akdeniz ülkelerinde gelişmiştir (Mısır, Anadolu, Yunanistan, İtalya). Ortaçağ’da, mimarlıkta gelişme sağlanmış, kiliseler, şatolar, camiler yapılmıştır. Avrupa’da heykel ve resim sanatı gerilemiştir. Yeniçağ’da bütün güzel sanatlarda ölmez eserler meydana getirilmiştir. İnsan vücudu incelenmiş, perspektif bulunmuştur. Şekil kadar, duygu ve anlatıma önem verilmiş, renklerden ışık oyunlarından yararlanılmıştır. Bu ilerleme, anlayış değiştirerek günümüze kadar sürmüştür.


Advertisement

Yorum yazın