Güzelce Mahmud Paşa

Güzelce Mahmud Paşa, türk devlet adamı (öl. 1604). Enderundan yetişti. Çeşitli memuriyetlerde bulundu. Yeniçeri ağası oldu. Kars (1593) ve Tuna muhafızlıklarında bulundu (1598). Üçüncü vezir oldu (1600). isyan eden Eflak voyvodası Mi-hal üzerine gönderildi; Mihal’i on iki defa bozguna uğrattı. Yergöğü kalesini tamir ettirdi; Bükreş’e girerek Kırçova banının mallarını ele geçirdi. Bu başarıları, sadaret kaymakamı olmasını sağladı. Sadrazam Yemişçi Haşan Paşayı öldürtmek için şeyhülislâm Sunullah Efendiden fetva aldı. Yeniçerilere 30 000 altın filorin dağıttı. Bu yüzden sipahiler arasında isyan çıktı. Durum sadrazam tarafından anlaşılınca kaçtı. Yemişçi’nin öldürülmesiyle hayatını kurtardı, (m)


Advertisement

Yorum yazın