Haberleşme Nedir

HABERLEŞME, iki ya da daha çok kimse arasında, elektrik işaretisriyle (telgrafla), telefonla, radyo veya televizyonla, havalı boru düzeniyle, haberci salarak, posta örgütü aracılığıyla, ışıksal işaretlerle haber alıp verme bağlantısı ve etkinliğidir.

Haberleşme, insan için, çok eski çağlarda duyulmuş önemli bir gereksinmedir. Bu istek, yüzyıllar boyunca, haberciler aracılığıyla, ses veya ışık işaretleriyle karşılandı. Gereksinme arttıkça postacılığın ilk temelleri atıldı. Trenler, uçaklar, motorlu taşıtlar, telgraf ve telefon, telsiz telgraf ve telefon, hatta radyo ve televizyon haberleşmeyi gittikçe kolaylaştırdı ve hızlandırdı.


Advertisement

Yorum yazın