Hac Nedir

HAC, kutsal tanınan yerlerin ziyaret edilmesine denir. Eskiçağdan beri insanların kutsal tanıdıkları ve ziyaret ettikleri pek çok yer vardır, Müslümanlıktan önce, Arabistan’da yaşayan kabileler, panayır zamanı Mekke’ye gelir, Kabe’yi ziyaret ederlerdi.

Müslümanların hac yeri Mekke’dir, İslamın beş farzından biri de hacdır. Haccın koşullan vardır. Hacca gideceklerin bulûğa ermiş, sağlığı yerinde, bağımsız, varlıklı, ailesinin geçimini sağlayacak durumda olması gerekir. Ayrıca yollar, güvenlik içinde bulunmalıdır.

Hacı olmak isteyenler, kurban bayramından üç gün önce Mekke’de bulunurlar. Önce elbiselerini çıkarıp ihram denilen iki parça beyaz kumaşa bürünürler. Bayramdan bir gün önce Arafat’a çıkarlar. Orada öğle vakti bir hutbe dinlerler; ondan sonra akşama kadar dua ederler. Bayram gecesini kutsal bir yer olan Müzdelife’de geçirirler. Sabahleyin Mekke’ye gelirler; Kabe’nin çevresini yedi kez dolaştıktan (tavaf) sonra Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez yürürler. Oradan Mina’ya giderler; şeytanı taşlarlar. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü Mekke’ye dönülür; Zemzem suyu içilir. Böylece hac sona erer.


Advertisement

Yorum yazın