Hacı Arif Bey Kimdir

HACI ARİF BEY, Türk musikisinin büyük bestecilerindendir (1831 – 1884). İstanbul’da doğdu. İlk okulda sesinin güzelliği ile tanındı. Zekâi Dede ve İsmail Dede Efendi gibi ünlü bestecilerden müzik öğrendi. Çok sayıda eser ezberledi. On üç yaşında Muzıka-yi Hu-mayun’a girdi. Yirmi yaşında padişah Abdülmecit’in mabeyincisi oldu. Bir süre sonra bir cariye ile evlenerek saraydan ayrıldı; sonra yine mabeyinci olarak göreve başladı. Haremde müzik hocalığı yaptı. Öğrencilerinden biriyle evlendiği için yine saraydan ayrıldı. Abdülaziz’in padişah olması üzerine yeniden saraya alındı. Fasıl heyetinde başhanendelik yaptı. 1871’de bir kez daha saraydan ayrıldı. II. Abdülhamit zamanında Mu-zıkayı Humayun öğretmenliğine atandı. Mezarı Beşiktaş’ta Yahya Efendi dergâhındadır.

Hacı Arif Bey, yakışıklı, kibar, kaprisli ve huysuzdu. Kuvvetli bir hafızası vardı. Üstün bir okuyucu idi. Çok verimli bir bestecidir. Bir gecede sekiz şarkı birden bestelemiş, yine başka bir gece Abdülaziz’in verdiği bir güfteye yedi ayrı beste yapmıştır. Kürdili hicazkâr makamını o bulmuştur. Binden çok şarkı ve bir hayli ilahi bestelemişse de günümüze kadar 335 eseri kalmıştır.


Advertisement

Yorum yazın