Hacı Bayram Veli Kimdir

HACI BAYRAM VELİ, Türk mutasavvıfı ve şairidir (Öl. 1429). Ankara’da doğdu. Ankara’da ve Bursa’da müderrislik yaptı. Aksaray’a giderek zamanın ünlü mutasavvıflarından Hamid-i Veli’ye bağlandı; bir süre onun yanında çile doldurdu. Şeyhinin ölümünden sonra kendi düşünce ve inanışlarını yazmaya ve çevresindekilere anlatmaya başladı. Ünü bütün Anadolu’ya yayıldı. Çevresinde birçok kimse toplandı. Bir süre tutuklanarak Edirne’ye sürüldü. II. Murat, onu bağışladı. Hacı Bayram Veli, Ankara’ya dönerek dersler vermeye başladı. Geçimini sağlamak için tarımla uğraştı. Kendisine verilen armağanları yoksullara dağıttı.

Haci Bayram Veli, Bayramiye tarikatını kurdu. Bu tarikatın temeli «zikir»di. Zikir, insanı Tanrı’ya yaklaştırır. Ona göre, her varlık Tanrı’dan gelir’ sonunda yine Tanrı’ya döner.

Hacı Bayram Veli’nın ölümünden sonra Bayramiye tarikatı ikiye ayrıldı. Akşemseddin’in kurduğu kola Şemsiye, Bursalı Ömer Dedenin kurduğu kola Melâmiye denildi. Bu iki kol arasında önemli ayrılıklar yoktur,


Advertisement

Yorum yazın