Hacı İlbey Kimdir

HACI ÎLBEY, Osmanlı devletinin Rumeli’de yayılmasında yararlığı görülen komutanlardandır (öl. 1365). Karesioğullarının beylerindendi. Bu beyliğin önemli bir bölümü, Orhan Bey tarafından alınınca, Osmanlı devleti hizmetine girdi. Süleyman Paşanın yönetiminde Rumeli’deki fetihlere katıldı. Konurhisar’ın ele geçirilmesi üzerine oranın koruyucusu oldu. Burayı kendisine üs yaparak Malkara ve İpsala’yı aldı. Hayrabolu ve Çorlu taraflarına akınlarda bulundu. Kuleliburgaz’ı ele geçirdi; bu kez orasını kendisine üs yaptı. Süleyman Paşanın ölümünden sonraki güç durumda bir yılgınlık göstermedi. Düzenli olarak çekildi. Durumun düzelmesi üzerine, kendisine baskın yapmak isteyen Dimetoka Rum beyinden önce davranarak onu bozguna uğrattı ve tutsak aldı; Dimetoka’yı ele geçirdi. O sırada I. Murat, fetihleri izlemek üzere Rumeli’ye gelmişti. Hacı İlbey, bundan sonra, Lala Şahin ft^ssnın yönetiminde Edirne’nin ve Filibe’nin alınmasında bulundu. Türk ilerleyişi karşısında Macar kralının komutasında Sırp, Bulgar ve Bosna kuvvetleri birleşerek büyük bir

haçlı ordusu meydana getirdiler. Bu ordu Edirne’ye doğru ilerledi. Beylerbeyi Lala Şahin Paşa, kuşkuya düşerek Bur-sa’da bulunan I. Murat’tan acele yardım istedi. Hacı îlbey, onu yatıştırdı. Keşif yapmak için kuvvetleriyle düşman Üzerine gönderildi. Hacı İlbey, düşmanın kuvvetini ve durumunu inceledi. Haçlılar, Türklerden çok kalabalık olduklarına güvenerek, hiç bir önlem almadan geceyi içki ve eğlence ile geçiriyorlardı. Hacı İlbey, bu durumdan yararlanarak gece yarısından sonra yaptığı anî ve şiddetli bir baskınla düşmanı darmadağın etti. Kaçmak isteyenlerin çoğu Meriç ırmağında boğuldu (1364). Hacı İlbey, Sırpsındığı adı verilen bu savaşı kazanarak değerli bir komutan olduğunu gösterdi. Fakat onun on bin kişilik kuvvetiyle atmış bin kişilik Haçlı ordusunu yenmesi, I. Murat’tan yardım isteyen Lala Şahin Paşayı güç duruma düşürdü. Onu çekemedi. Bu değerli komutanı zehirleterek öldürttü.


Advertisement

Yorum yazın