Hadım Süleyman Paşa Kimdir

HADIM SÜLEYMAN PAŞA, Osmanlı büyükveziridir. Sarayın akhadımağalarındandı. Yavuz Sultan Selim’ln son zamanlarında hazinedarbaşı oldu. 1525’te Mısır beylerbeyliğine atandı. On yıl kadar burada kaldı. Kısa bir süre Anadolu beylerbeyliği yaptı. 1537’de vezirlikle yeniden Mısır valiliğine gönderildi. Bu sırada Portekizler, Hint Okyanusu’nda ve Kızıldeniz’de saldırılarım artırmışlardı. Hadım Süleyman Paşa, İstanbul’dan aldığı emir üzerine, bir donanma hazırlatarak Hint deniz seferine çıktı (1538). Aden’i aldı. Buranın emirlnl öldürerek malına el koydu. Bu davranış, öteki İslâm emirleri üzerinde iyi bir etki yapmadı. Süleyman Paşa, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Hindistan’ın batısında bulunan Diyu adasına ulaştı ve kalesini kuşattı. Burasım Portekizler savunuyordu. Hadım Süleyman Paşa, erzak ve cephanenin azalması üzerine geri dönmeye karar verdi. Yemen’e gelince buraya kuvvet çıkardı. Böylece Ye-men’in fethine başlandı. Hadım Süleyman Paşa, bu seferden dönüşte kubbe vezirliğiyle İstanbul’a çağrıldı (1539). Lütfü Paşanın yerine 1541’de büyükve-zir oldu. Üç buçuk yıldan fazla bu görevde kaldı. Bir divan günü vezir Deli Hüsrev Paşa ile yaptığı tartışma sırasında birbirlerine hançer çektikleri için büyükvezirlikten alındı ve emekliye ayrıldı. Malkara’da oturması emredildi. Orada öldü (1548). Çok zengindi.


Advertisement

Yorum yazın