Hadis Nedir

HADİS, Hz. Muhammed’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında, Müslümanları aydınlatmak, bazı Kur’an ayetlerini daha açık olarak belirtmek için söylediği sözlerdir. Hadisler ikiye ayrılır: Birincisine Kutsi hadis, İkincisine Nebevi hadis denir. Kutsi hadislerde yalnız sözler Peygamberindir: ana düşünce Allah tarafından ilham edilmiştir. Nebevi hadisler, Peygamberin kendi sözleridir. Zamanla çok hadis ortaya çıkmıştır. Bunların hangisinin gerçek olduğunu incelemek gerekmiştir. Doğruluğundan kuşku edilmeyen hadislere Sahih hadis denir.

Hadislerin toplanması, incelenmesi, söylenmesi gereği ve zamanının belirlenmesi, hadis biliminin doğmasına neden olmuştur. Hadis bilimi, İslâm dininin temel bilimlerinden biridir. En büyük hadis bilgini bir Türk olan Buharidir. Kitabının adı «Buharalının Doğrularıdır (Sahih-i Buharî).


Advertisement

Yorum yazın