Hafız Ahmet Paşa Kimdir

HAFIZ AHMET PAŞA, Osmanlı büyükvezirlerindendir (1564 – 1632). Türk olup, Filibeli bir müezzinin oğludur. Sesi güzel, hafız ve şairdi. Enderun’da yetişti. 1607’de kaptanıderya, 1609’da Şam beylerbeyi oldu. Erzurum, Bağdat ve Anadolu valiliklerinde bulundu. Diyarbakır valisi iken büyükvezirliğe ve İran serdarlığına getirildi (1625). Bağdat’ta ayaklanan Bekir Subaşmın üzerine gitti. Buranın kolayca alınacağını sandı. Fakat dokuz ay kuşattığı Bağdat’a giremedi; şehrin İranlIların eline geçmesine de engel olamadı. Bu yüzden büyükvezirlikten alındı. İstanbul’a gelip ikinci vezir oldu. IV. Murat’ın kızkardeşi Ayşe Sultanla evlendi.

Hafız Ahmet Paşa, 1631’de ikinci kez büyükvezir atandı. Büyükvezir olmak isteyen Topal Recep Paşa, Kapıkulu ocaklarını elaltından kışkırtarak ayaklandırdı. IV. Murat, Hafız Ahmet Paşayı kaçırıp kurtarmak istediyse de ayaklananların karşı çıkmaları ve direnmeleri ü «erine onu geri getirtmek zorunda kaldı. Hafız Ahmet Paşa, ayak divanı sırasında ve padişahın gözleri önünde Besmele çekip zorbaların üzerine atıldı. Kendisine doğru gelen bir sipahinin yüzüne vurduğu bir yumrukla onu yere serdi. Bu sırada başka bir sipahi başına bir hançer vurdu. Bir diğeri göğsüne hançerle vurunca yere yuvarlandı. Ötekiler de başına üşüşüp şehit ettiler. Bu acıklı durumu gören IV. Murat, mendilini yüzüne tutarak ağladı, «Bire Allah’tan korkmaz, Peygamberden utanmaz kanuna ve padişaha itaat etmezler» diye söylenerek içeri gitti.

Hafız Ahmet Paşa, bilgili, hazırcevap, cesur ve dindardı.


Advertisement

Yorum yazın