Halil Hamit Paşa Kimdir

HALİL HAMİT PAŞA, Osmanlı sadrazamlarındandır (1736 – 1785). İsparta’da doğdu. İstanbul’da öğretim gördü. Devlet hizmetine girdi, Çelltli görevlerde bulundu. Sadaret kethüdası İken sadrazamlığa getirildi (1782). Padişah I. Abdülhamlt’ln İzniyle hemen ıslahat yapmaya girişti. İleri görüşlü, yurdunu seven bir devlet adamı idi. Rusya’nın ve Avusturya’nın saldırılarına karşı koyabilmek için ordunun kuvvetlendirilmesini ve teknik yönden yetiştirilmesini gerekli görüyordu. Önce sınırdaki kaleleri onarttı; asker ve savaş gereçleriyle güçlendirdi. Yeniçeri ocağının yabancılardan temizlenmesine önem verdi. Lağımcf ve Kumbaracı ocaklarını yeni yöntemlere göre düzenledi. Tersane ve donanma işleriyle uğraştı. Sürat topçuları ocağını yeniden kurdu. Sürat topçularının sayısını İki bine çıkardı. Bunlar arasında çok başarılı atışlar yapan topçular »etlşti, Yine onun zamanında istihkâm okulu açıldı. Kara ve denli kuvvetlerinde yapılmak istenen yenilikler için Avrupa’dan çok sayıda mühendis ve uzman işçiler getirtildi. İbrahim Müteferrika matbaası yeniden İşler duruma kondu.

Halil Hamit Paşanın sadrazamlığı sırasında Ruslar, Kırım’ı ülkelerine kattıklarını açıkladılar. Osmanlı devleti, bu olupbittiyi tanımak zorunda kaldı (1784).

Halil Hamit Paşa, mâliyeyi de düzeltmek istedi. Bu durum birçok kimsenin işine gelmedi, öte yandan kaptamder-ya Cezayirli Gazi Haşan Paşa, I. Ab-dülhamit’e etki yapıyor, Halil Hamit Paşanın bağımsız iş görmesini önlüyordu. Buna üzülen Halil Hamit Paşa, III. Selim’ln padişahlığa getirilmesi İçin girişimlerde bulundu. Padişah, bu davranışını öğrenince onu ı İdam ettirdi.


Advertisement

Yorum yazın